سالن کنسرت چین

از سالن کنسرت تا مکانی برای مدیتیشن

این سالن کنسرت که موسوم به “نیایشگاه صدا” است، در دره‌ای کوهستانی واقع شده است که دو ساعت با ماشین از مرکز پکن فاصله دارد. یک سالن کنسرت رو باز با چشم‌اندازی به

Continue reading