رانر و روتختی علاوه بر جنبه کاربردی، جنبه تزئینی نیز دارند و به زیبایی اتاق خواب کمک می‌کنند. یک راه ساده برای بیشتر نشان دادن فضای طولی اتاق استفاده از رانرها بر روی روتختی است. رانر و روتختی همچنین باعث ایجاد کنتراست رنگ و بافت در دکوراسیون اتاق خواب می‌شوند.  

در فصلهای مختلف سال می‌توانید از رانرهایی برای تختخواب استفاده کنید که حال و هوای آن فصل را القا کند، به طور مثال در فصل تابستان با استفاده از رانرهایی با پارچه نازک، حس گرما القا می‌شود.

رانرها را می‌توان به عنوان یک جزء ثابت بر روی روتختی یا بر روی تاج تخت دوخت. همچنین می‌توان برای تزئین میز یا پشتی صندلی از آنها استفاده کرد. این امر به این بستگی دارد که بخواهید رانرها به عنوان یک جزء ثابت از تختخواب یا وسائل دیگر باشند یا بخواهید در فصلهای مختلف سال و برای کارکردهای مختلف آنها را تعویض کنید.

این موضوع را در نظر داشته باشید که رانر باید از لحاظ طول و عرض تناسب داشته باشد. دقت داشته باشید که رانر آنقدر بزرگ نباشد که بیش از اندازه به چشم بیاید و از طرفی آنقدر باریک نباشد که به چشم نیاید.

اگر از چند رانر برای تختخواب استفاده می‌کنید، می‌توانید همه را در یک جهت قرار دهید یا آنها را در دو جهت افقی و عمودی بگذارید.

روتختیها تقارن بیش از حد فضا را بر هم می‌زنند. روتختی را به شکلهای مختلفی می‌توانید استفاده کنید، می‌توانید آن را چین دهید، تا بزنید، صاف و یکنواخت بر روی تخت قرار دهید یا به گونه ای آن را پهن کنید که لبه هایش از تخت آویزان شود. بهر حال این موضوع را در نظر داشته باشید که رانر و روتختی با دکوراسیون اتاق خواب هماهنگی داشته باشند.