سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری ثامن الحجج خراسان رضوی

سال ساخت1391
ظرفیت سالن223 نفر