سالن همایش بیمه ایران-شعبه زرین شهر

سال ساخت1392
ظرفیت سالن95 نفر