سالن همایش بیمارستان پیامبر اعظم کرمان

سال ساخت1392
ظرفیت سالن250 نفر