سالن همایش شرکت سهامی بیمه ایران-شعبه شیراز

سال ساخت1393
ظرفیت سالن184 نفر