سالن همایش شرکت سهامی بیمه ایران-شعبه کرج

سال ساخت1396
ظرفیت سالن94 نفر