سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

سال ساخت1390
ظرفیت سالن171 نفر