سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد پردیس

سال ساخت1394
ظرفیت سالن206 نفر