سالن همایش اداره برق شیخ بهایی

سال ساخت1391
ظرفیت سالن410 نفر