سالن همایش شرکت پالایش گاز پارسیان

سال ساخت1395
ظرفیت سالن468 نفر